Junta Directiva

Junta Directiva de l'Associació

La junta directiva es l’òrgan de govern, que administra i representa l’associació, d’acord amb la llei, els estatuts i els acords adoptats per l’assemblea general.

La junta directiva d’una associació, com tot òrgan col·legiat, ha d’estar format per un mínim de tres persones, que han de ser socis de l’entitat que representen i han de tenir capacitat per exercir llurs drets socials.

L’Associació “El Petit Príncep” de Catalunya, és una associació sense ànim de lucre, inscrita l’abril de 2008 al registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 36713.

El Registre d’Associacions és l’òrgan encarregat de donar fe pública de l’existència de l’associació, del contingut dels seus Estatuts i de la identitat de la junta directiva que en cada moment es faci càrrec de l’entitat.

La Junta actual

Cuca de Ventós
Cuca de Ventós
Presidència
Pilar Arxé
Pilar Arxé
Secretaria
Maria Pàrraga
Maria Pàrraga
Tresoreria
Descarrega el PDF

Els estatuts de l'associació